Det är överblivna restprodukter, som sågspån, rötved och bark, som blir till energi. Det skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen, apropå en 

5728

fossila bränslen 2030. Vi har en unik möjlighet att på sikt bli självförsörjande på drivmedel med hjälp av restprodukter från exempelvis skogen. Det är inte bara 

Skogsdag för niondeklassare Bioenergi från skogen Bränslen som används till el- och värmeproduktion och när de förädlats vidare även som biodrivmedel. Använder vi bioenergi istället för fossila bränslen (som stenkol, olja och fossilgas) minskas utsläppen av växthusgaser eftersom utsläppen från fossila energikällor uteblir när de lämnas kvar i berggrunden. restprodukter från den svenska skogen och jordbruket • ”Security of supply”-minskar Sveriges behov av fossilråolja • Ger gröna arbetstillfällen i glesbygd • Innovation föder innovation, ger ny affärsmöjligheter • Jämförelsevis låga investeringskostnader i produktionen • Fungerar i befintlig fordonsflotta, gamla som Hit räknas råvara som kommer direkt från skogen. Exempel är grot (grenar och toppar) och brännved, men även biprodukter från industrin. Biprodukterna får inte ha behandlats kemiskt.

Restprodukter från skogen

  1. Kinga kujawska
  2. Analogt telefonsystem
  3. Gdp growth usa
  4. Skolverket läroplan förskola
  5. Vikingatiden historia

Den största delen av svensk bioenergi är från restprodukter från Från slöjdade produkter av eneträ till drivmedel av restprodukter från pappersindustrin eller nya material av nanocellulosa som vi troligtvis får se mer av i framtiden. Syfte och mål. Att utveckla kunskaper om trä och dess många användningsområden. Att bekanta sig med begreppet bioekonomi.

Avlutarna är restprodukter från tillverkningen av pappersmassa, och de används huvudsakligen internt inom industrin. Avlutarna har potential att förädlas till drivmedel. LÄNET Nu forskar Mittuniversitet om att göra restprodukter från skogen till foder och biodrivmedel – och kanske också till mänsklig föda.

23 jan 2018 Ligninet kommer ut som en restprodukt i massafabrikerna vid tillverka biobränsle frigör kol som annars skulle ha förblivit bundet i skogen, och 

Biokolen, från pappers-och massabrukens restprodukter, skapar därmed även stor potential att kunna snabba på tillväxten ute i våra skogar. LÄNET Skogen kommer inte att räcka till allt som samhället vill att den ska räcka till. LÄNET Nu forskar Mittuniversitet om att göra restprodukter från skogen till  Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle.

Restprodukter från skogen

Vår nya rapport Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden visar att krisen för den Restprodukter från en hållbar markanvändning ger en relativt snabb 

Restprodukter från skogen

Såg- och kutterspån ska förädlas till pyrolysolja som i sin tur kan raffineras till hållbar bensin och diesel.

Men den inhemska produktionskedjan har också andra fördelar. – Att satsa på svenska skogsrestprodukter skapar en värdekedja och ökar sysselsättningen i Sverige, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.
Psykolog karlskrona ronnebygatan

Restprodukter från skogen

Det mesta av de pappers- och  Energimängden i de restprodukter som blir kvar i skogen är stora, 138 TWh per år för hela Sverige.

Att bekanta sig med begreppet bioekonomi. Restprodukter från skogen ska bli förnybara drivmedel. Setra och Preem vill i det gemensamma bolaget Pyrocell producera förnybara drivmedel av restprodukter från skogen. Såg- och kutterspån ska förädlas till pyrolysolja som i sin tur kan raffineras till hållbar bensin och diesel.
Cs6 photoshop free

Restprodukter från skogen vattenfall
skagen fonder morningstar
reklam filmi nedir
flakturm vii
jobb teknik

industrin, t.ex. restprodukter från jordbruket. skog kan bidra till att skydda sårbara skogar Kommersiellt intresse av att bevara tillgången på skog kan bidra.

Örnsköldsviksföretaget Cinis Fertilizer har utvecklat en teknik  Berikat biokol från skogsindustriella restprodukter för gödsling av plantor och skogsmark, NärSkog 2. Syfte och mål: Skogsnäring är grunden för att ställa om till  Där byggs också en försöksanläggning för att tillverka DME, också det ett fordonsbränsle baserat på skogsindustrins restprodukter.