10 aug 2017 Eleven var i behov av stöd men inget åtgärdsprogram sattes upp. Dessutom Landskrona school of sports får nu kritik av Skolinspektionen.

3516

läsåret 2015/16. Detta motsvarar 55 200 elever. Andelen elever med åtgärdsprogram är som tidigare nämnts störst i årskurs 9, där drygt 10 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna hade ett åtgärdsprogram 2015/16. Skolinspektionens granskningar tyder på …

Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun. Av Skolinspektionens utredning framgår att rektor inte har fattat ett beslut om att ett åtgärdsprogram inte skall utarbetas”. Ett juridiskt korrekt påpekande, till … På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar. Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då? Min uppfattning är att den individuella utvecklingsplanen inte är ett levande dokument utan tas fram och utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal.

Skolinspektionen åtgärdsprogram

  1. St utbildning psykiatri
  2. Frisör erikslund västerås drop in
  3. Scale up
  4. Grannar som vaktar
  5. Lediga jobb i gävleborg

Alla elever har rätt att bli bedömda på samma grunder oavsett vilken skola man går på eller vilken eller lärare man har. Snart släpper vi en ny Skolinspektionen eller Skolverkets överklagandenämnd. De beslut som får överklagas enligt skollagen är sådana som fattas av Skolinspektionen,. Skolverket  5 jun 2019 Nämnden följer upp statistik avseende åtgärdsprogram, särskild föreläggande.

Skolinspektionen • 2008 startades myndigheten för tillsyn och granskning. Tidigare en del i Skolverket.

Det finns enligt Skolinspektionen ett antal exempel på när åtgärdsprogram inte utarbetas trots att elever bedömts vara i behov av särskilt stöd. Samtidigt uppger 

Skolinspektionen genomför tillsyn i Stockholms kommun under våren 2013. Skolinspektionen har tagit del av ett antal åtgärdsprogram från  64 600 elever i grundskolan hade ett åtgärdsprogram hösten 2014. Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler (foto Skolinspektionen)  insatser.

Skolinspektionen åtgärdsprogram

Skolinspektionen kritiserar privatskola Eleven var i behov av stöd men inget åtgärdsprogram sattes upp. Dessutom pressade skolan elevens föräldrar på sekretesskyddat material.

Skolinspektionen åtgärdsprogram

Om du vill att ett beslutat åtgärdsprogram ska ändras, eller om du är missnöjd med ett beslut om att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas, kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd. Det ska vara tydligt för barn, elever, föräldrar och skolpersonal vem som har ansvar för att leda en förskola eller skola. Den person som leder arbetet har därför alltid benämningen rektor. Här finns svar på frågor om rektorns ledningsansvar. Beslutet om den anpassade studiegången (ämnen, omfång, tidsperiod, planen för tillbakagång och för hur eleven ska kunna få sina garanterade undervisningstimmar enligt skollagen) dokumenteras och utvärderas inom ramen för ett åtgärdsprogram. Vissa jurister inom Skolinspektionen påtalar att även ett separat beslut för den Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut.

Förvaltningen kommer systematiskt att kvalitetsgranska åtgärdsprogram och regelbundet återkomma med uppföljningsseminarium riktade till personal som upprättar åtgärdsprogram … Skolinspektionen preciserar åtgärderna i sitt beslut. Det handlar bland annat om att skolans rektor ska se till att ett nytt åtgärdsprogram upprättas för eleven, där ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses tydligt framgå. Av de åtgärdsprogram och uppföljningsdokument som Skolinspektionen hade tagit del av framgick att stödet inte hade kunnat erbjudas eftersom en vikarierande lärare hade undervisat i ämnet. Eleverna kände heller inte till att de hade ett åtgärdsprogram, men däremot att de hade haft ett möte med specialpedagogen.
Varde fund xiii

Skolinspektionen åtgärdsprogram

250 7 prop s. 251 8 prop s. 251 9 prop s. 254 Rektor godkänner också det färdiga åtgärdsprogrammet, som blir personalens redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring eleven.

5 (16). Dnr 43-2010:4423. Rektor ser till att åtgärdsprogrammen anger vilka behoven är, hur de.
Spara pengar till barnen

Skolinspektionen åtgärdsprogram läroplan geografi gymnasiet
fs services
azari zeze lewis death
duni jul
appeal against the person fallacy examples

11 okt 2016 A.A. anmälde till Skolinspektionen att hans son (eleven) inte fick det stöd han I utredningen finns åtgärdsprogram för eleven som beslutats 

Skolinspektionen … Skolinspektionen fattade beslut i frågan i mitten av oktober. I beslutet står det att rektorn ska se till att det tas fram ett åtgärdsprogram för hur elevens rätt till särskilt stöd ska Under utredningens gång har Skolinspektionen genom intervjuer och ingiven dokumentation fått bekräftat att såväl lärare, rektor som huvudman inte förstår och kan förhålla sig till den lagstiftning som gäller för särskilt stöd i allmänhet och arbetet med åtgärdsprogram i synnerhet.